کاربر گرامی خوش آمدید.
  • انتخاب زبان
  • 30 دی 1399 |

  • خوش آمديد!
  • نخستين كتاب در معرفى و اهميت نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملى

  • نخستين كتاب در معرفى و اهميت نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملى
  • تعداد بازدید : ۱۳۶۷
    تاريخ : 24 دی 1397

بزودي توسط انتشارات حلال ،منتشر خواهد شد:

نشان حلال

و نقش آن در اقتصاد جهانى

پنجاه يادداشت

از:

دكتر عبدالحسين فخارى

نخستين كتاب  در معرفى و اهميت  نشان حلال و نقش مهم آن در ايجاد مزيت اقتصادى محصولات و خدمات در بازاهاى جهانى و توسعه اقتصاد ملىطراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس